[megnyitó
| [sajtó]

Tabuscript

Kiállítás dátuma: 
2010. február 17 - 2010. március 9.

Tabuscript 

megnyitó: 2010. február 17., szerda, 19:00

a kiállítást megnyitja: Nagy Edina esztéta

megtekinthető: március 9-ig

Juliana Saiska (BU), Ventsislav Zankov (BU),
Lepa Georgievska (MK), Viktorija Ivanovska (MK), Velimir Zernovski (MK)
Barbara Karsch-Chaïeb (DE), Liné Moché (DE), Sylvia Winkler és Stephan Köperl (DE),
Art Face Agency (HU), Csató József (HU), Csermák Zsuzsanna (HU),
Lajti Virág (HU), Radics Márk (HU)

A Tabu, azonos mindazzal, ami egy adott közösség számára kimondhatatlan, tiltott dolog, jelenség, esemény vagy történés. A tabu fogalmának körbejárását a benne rejlő ambivalencia lehetősége teremtette meg. Mennyire gondolják komolyan, vagy inkább mennyire hagyják figyelmen kívül az alkotók az adott társadalom keretein belül tabunak ítélt témákat? Valóban nem érzékelhető a határ? Közönyre vagy megértésre, netán megbotránkoztatásra számíthatunk?

A kArton Galériában látható bolgár-magyar-macedón-német csoportos kortárs kiállítás, a tabu fogalmának aktuális olvasatait mutatja be három kurátor Ksenija Cockova (MK), Lájer Vera (HU), Yanna Varbanova (BU) közös válogatásában. A tárlaton szereplő munkák a fogalom négyféle értelmezési rétegét ragadják meg:
1. a személyes és családi tabuk körét (Liné Moché, Csató József, Csermák Zsuzsanna munkáin)
2. az érzékiséggel, intimitással és az öndefinícióval kapcsolatos tabukat (Juliana Saiska, Lepa Georgievska, Viktorija Ivanovska, Ventsislav Zankov alkotásain)
3. a társadalmi és politikai tabuk csoportját (Barbara Karsch-Chaïeb, Velimir Zernovski, Lajti Virág művein)
4. és egy adott társadalom tabu-témáit kívülállóként feldolgozó, idegenként megfigyelt tabuk körét (Art Face Agency, Sylvia Winkler és Stephan Köperl, Radics Márk munkáin)

A XVIII. században élt felfedező, James Cook kapitány által Európába származtatott polinéz fogalom, a ta-pu, napjaink szóhasználatában tabu-ként erősen kibővült értelemben, minden olyan jelenségre kimondható és rávetíthető, ami a tiltott, mélyen elhallgatott, nehezen napvilágra kerülő tartalmakra vonatkozik. Egy-egy tabuvá vált vagy tabunak ítélt fogalom sajátos tulajdonsága, hogy a tiltás okán hivatalosan, vagy a nyilvános beszéd és írás segítségével nehezen közelíthető meg.
A tabuk vizuális megjelenítésével azonban a művészet történetében már a kezdetektől fogva találkozhatunk. Mind a természeti népek spirituális gondolkodásában, vallásos rítusain, mind a Bibliában, vagy a Biblia által tiltott, az emberi kíváncsiság keltette jelenségek körében vizsgálódunk. 
Jürgen Graupmann a Tabuk kislexikona  című kötetében 72 címszó alatt foglalja össze mindazon tilalmakat, melyek a Biblia erkölcsi tanításain alapulnak. Míg Sigmund Freud Totem és tabu  című írásában a törzsi gyökerekig ás alá és a tömegpszichológia alapjaként határozza meg a tabut, addig a kortárs művészet szemszögéből Hanno Reuterberg kérdez rá a kortárs művészet érzéki határainak meglétére: Und das ist Kunst? /És ez a Művészet?
A kiállítás címében szereplő Script jelöli a scriptorum, az írás, mint leírás szükségességét és fontosságát. Ezért szerepel a művek mellett számos esetben az alkotók saját interpretációja. A TabuScript, egybeolvadt  szóösszetételként utal a tabuk lehetséges körülírására is. A TabuScipt egyúttal a cirill és latin betűs „írásmód” összetalálkozása is, mely sajátos módon jelenik meg egyfelől a macedón-bolgár, másfelől a német-magyar alkotók gondolkodásában, együttesen jelölve ki a tabu lehetséges aktuális határait.
A kiállítás áprilisban további két helyszínen kerül bemutatásra. (2010. április 1-15. között Szófia, Bulgária, The Fridge; 2010. április 18-30. között Szkopje, Macedónia, CK Center)

Lájer Vera

 

kurátorok:

Ksenija Cockova (Szkopje/MK),
Lájer Vera (Budapest/HU),
Yanna Varbanova (Szófia/BU)

további helyszínek:
The Fridge, Szófia - 2010. április 2 - 15-ig
CK Centre, Szkopje - 2010. április 19 - 30-ig