[megnyitó
| [sajtó]

Eperjesi Ágnes - önarckép - szeletek

Kiállítás dátuma: 
2004. március 24 - árpilis 24.

Ágnes 3 új, egymással összefüggő sorozatot állít ki 2004 tavaszán, a tömegkultúra hordalékából merítve. A kArton galériában bemutatásra kerülő munkái egy családi történet és a női létforma különböző szerepmodelljeit keltik életre.

Eperjesi a különböző kereskedelemi termékek csomagolásain levő nőábrázolásokból indul ki, melyek egyfajta vetületét adják a társadalom nőkről alkotott képének. A termékek csomagolásain elhelyezett grafikák, piktogramok a kontrolláltabb verbális kommunikáció és a közbeszéd szintjén manapság kevésbé szembetünö, de még mindig létező sztereotípiákat mutatják. Ezeket a sztereotípiákat átformálja, vagy méginkább játékba hozza azáltal, hogy önarcképként határozza meg őket. E gesztus révén hirtelen olyan világban találjuk magunkat, melynek alapsémái mindannyiunk számára otthonosan ismerősek, a képek és a képaláírások mégis egy talányos, személytelen emlékezés mentén rendelődnek egymáshoz. Testre szabott történetek rajzolódónak ki előttünk más és más testre szabva, és a képek úgy követik egymást, mint egy félig ismerős nyelv ragozási mintái. Mire a kiálltást végignézzük, egy kicsit megtanuljuk az életünket.

"A negatívba forgatás Eperjesi esetében is eltávolít a realitástól - ha ugyan a fizikai realitás az egyetlen realitás -, s a mentális szférában zajló folyamatokat teszi láthatóvá, jelesül az identifikáció folyamatának finom muködését. Az Önarcképeken a kép és a szöveg viszonya megfelel a negatív-pozitív átforgatásnak; a szöveg hol opponálja a kép által megidézett illúziót, hol rálicitál arra, hol pedig felmutatja a külsőleg közvetített szerepmodellekkel való azonosulás fázisait, s olykor még a gépezet meghibásodását, a dilemmákat, hárításokat is láthatóvá teszi, miközben körbejárja a női lét legtriviálisabb terrénumait." írja András Edit a Melyik az igazi? című kiállítás bevezetőjében. Ez utóbbi, a kArtonban látható Önarckép-szeletek pár-kiállítása, ahol Eperjesi Ágnes különböző férfitípusokkal ismertet meg bennünket, március 26-ig tekinthető meg a Vintage Galériában.